POSTS
19
styczeń 2020
Bądź na bieżąco! ;)
19
styczeń 2020
Ruszamy z kopyta!
24
październik 2018
Testowy
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

WACŁAW KULCZYKOWSKI

Doktor archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Jego zainteresowania badawcze dotyczą średniowiecznych i nowożytnych systemów zaopatrywania miast w wodę oraz związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych: wodociągów, kanałów, stawów, jazów, studni i innych.

Dydaktyk prowadzący zajęcia oraz szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania i upowszechniania wyników badań naukowych, m.in. "Historia w grach", "Popularyzacja wiedzy historycznej w internecie", "Tworzenie projektów popularyzacyjnych z elementami marketingu", "Nowoczesne metody upowszechniania wiedzy naukowej". Współtwórca specjalności "Historia w przestrzeni medialnej" na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Popularyzator nauki, twórca projektu "Archeologia Live & Online", finalista konkursu Popularyzator Roku 2020 organizowanego przez serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, współtwórca naukowych gier komputerowych "Excavate!" oraz "Waterworks!".
Od 2010 r. nieprzerwanie uczestniczy i organizuje wydarzenia upowszechniające naukę. Są to m.in. festiwale naukowe, wykłady otwarte, warsztaty, kawiarnie i puby naukowe, debaty oksfordzkie i gry miejskie. Łącznie kilkadziesiąt różnych eventów.
Członek Rady Upowszechniania Nauki PAN.

W 2017 r. otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za „wybitne osiągnięcia w zakresie prowadzenia prac archeologicznych, rewitalizacyjnych i dokumentacyjnych oraz wkład w nowatorskie badanie i ratowanie zabytków kultury na Pomorzu”.
NAUKOWE GRY KOMPUTEROWE
01
Ważnym elementem mojej działalności naukowej i popularyzacyjnej jest tworzenie ogólnodostępnych gier komputerowych na podstawie wyników badań naukowych. Są to:

Excavate! (2015) - stworzona na podstawie wyników badań archeologicznych prowadzonych na XVII-wiecznym cmentarzu w Nowym Monasterzysku (gm. Młynary) w latach 2014 - 2015 ze środków projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W grę zagrano ponad milion razy na całym świecie. Była prezentowana m.in. na 22nd Ji.hlava International Documentary Film Festival.

Waterworks! (2020) - stworzona na podstawie wyników badań archeologiczno-historycznych dawnych obiektów hydrotechnicznych w Grudziądzu prowadzonych w latach 2016-2020 ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do tej pory zagrano w nią ponad 600 tys. razy na całym świecie. Gra została ogłoszona jedną z najlepszych darmowych gier 2020 r. według PC GAMER. Doczekała się ponad 50 doniesień medialnych z całego świata.

Tropem Nadbałtyckich Tajemnic (2022) - stworzona w ramach projektu "Tropem nadbałtyckich tajemnic, czyli nauka języka polskiego oraz historia i kultura Gdańska w formie gry" finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach konkursu "Promocja języka polskiego". Gra wykonana w języku polskim jest skierowana do realizujących program slawistyczny studentek i studentów Uniwersytetu Stambulskiego (Turcja) oraz obcokrajowców uczących się języka polskiego.
MOJA DZIAŁALNOŚĆ
Nauka
Archeologia i historia

Kierownik i uczestnik kilkunastu projektów naukowych. W badaniach wykorzystuję zarówno narzędzia pracy archeologa, jak i warsztat historyka. Chętnie korzystam z nieinwazyjnych metod badań terenowych.

Szkolenia
Kontakt ze społeczeństwem

Prowadzę szkolenia dotyczące nowoczesnych form upowszechniania wiedzy naukowej dla naukowców wszystkich dyscyplin.

Popularyzacja
Nowoczesne pomysły

Mam ponad 12-letnie doświadczenie w upowszechnianiu nauki i kilkadziesiąt zrealizowanych projektów. Stosuję i łączę ze sobą zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne formy popularyzowania wiedzy.

Promocja
Wielowymiarowość dzialań

Mam 4-letnie doświadczenie zawodowe w promocji i marketingu, obejmujące m.in. media społecznościowe, strony internetowe, projekty graficzne materiałów promocyjnych, public relations, dokumentacje fotograficzną i inne.

Edukacja
Grywalizacja

Nauczam i uczę, jak nauczać poprzez zabawę. Pokazuję, jak ogromną rolę mogą odgrywać gry jako narzędzie w dydaktyce i edukacji. Widzę potrzebę współpracy świata nauki z twórcami gier.

Eventy
Od konferencji do ekspedycji

Mam doświadczenie w kompleksowej organizacji dużych wydarzeń naukowych i popularnonaukowych. Zarówno w ich tradycyjnej, jak i nowoczesnej formie, w tym cyfrowej.

WYBRANE GRANTY
ENGAGE III
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Stanowisko archeologiczne live & online 96/UD/SKILLS/2015.

PRELUDIUM 12
Narodowe Centrum Nauki

Badania średniowiecznych systemów zaopatrzenia w wodę ośrodków osadniczych w dolinie rzeki Osy na terenie ziemi chełmińskiej 2016/23/N/HS3/03168.

DUN
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowoczesne metody upowszechniania wyników badań historycznych: gra komputerowa 521/P-DUN/2019

PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGO
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Tropem nadbałtyckich tajemnic, czyli nauka języka polskiego oraz historia i kultura Gdańska w formie gry BJP/PJP/2021/1/00007/U/00001

WYBRANE PUBLIKACJE
Water History
Wacław Kulczykowski

Urban water supply infrastructure in Grudziądz (Northern Poland) - from the Middle Ages to the pre-modern times

Rocznik Elbląski
Wacław Kulczykowski

Znaczenie rozpoznania terenowego w badaniach nad średniowiecznymi młynami wodnymi w dolinie rzeki Osy

Sekrety Wody
Wacław Kulczykowski

Wodociągi Pomorza

Origines et Mutationes
Urszula Sowina, Wacław Kulczykowski

The First Urban Water Supply Systems in the State of the Teutonic Knights: The Transfer of Hydrotechnical Knowledge

Gdańskie Studia Archeologiczne
Wacław Kulczykowski

Archeolog w służbie zniszczonych cmentarzy. Drugi sezon prac konserwatorskich i edukacyjnych prowadzonych w 2015 roku na ewangelickim cmentarzu w Nowym Monasterzysku, gm. Młynary, pow. Elbląg

Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Wacław Kulczykowski

Studnie zamkowe na terenie państwa krzyżackiego w Prusach

NAPISZ DO MNIE